Obsah

Dle původu

 • Přírodní- voda, bílkoviny, uhlí, dřevo
 • Vyrobené- papír, plasty
 • Odpady- průmyslové, zemědělské, domovní

 

Dle skupenství:

 • Pevné
 • Kapalné
 • Plynné

  

Vlastnosti látek

Zjišťování

 • Pozorování- pomocí smyslů
  • Zrak- skupenství, barva, lesk, zrnitost

    

  • čich- vůně, zápach,

    

  • Hmat- pružnost, hrubost, teplota, tepelná vodivost

    

  • Sluch- zvuková vodivost

 • Měřením- prostřednictvím měřidel a přístrojů
  • Hustota: ρ= m:v

   V= objem

 • Pokusy- s použitím pomůcek a aparatury

 

Chemický děj

Průběh chemického pokusu nazýváme chemický děj- výchozí látky se přeměnily na látky s jinými vlastnostmi

Katalyzátory jsou látky které ovlivňují průběh reakcí

 

Děje rozlišujeme na:

 • Chemické
 • Fyzikální

 

Dle obsahu směsi

 • Homogenní- stejnorodé
 • Heterogenní- různorodé

 

Heterogenní

Typ směsi

heterogenní

Skupenství rozptýlené

Skupenství rozptylující

příklad

Suspenze

Pevné (S)

Kapalné (L)

Písek ve vodě

emulze

Kapalné (L)

Kapalné (L)

Mléko*

Pěna

Plynné (G)

Kapalné (L)

Jar a vzduch

*mléko- tuk ve vodě- pod mikroskopem

Aerosol

mlha

Kapalné (L)

Plynné (G)

Voda ve vzduchu

dým

Pevné (S)

Plynné (G)

Saze ve vzduchu

 • (G)=gas=plynné
 • (S)=solid=pevné
 • (L)=liquid=tekuté

  

Homogenní