5/5

1.      Podle skupenství

A)     Plynné- za normálních podmínek je plynných 11 prvků, dvouprvkové atomy (H2, N2, O2, F2, Cl2), 6 prvků- vzácné plyny vyskytují se ve formě atomů, plynné skupnství značka- g

B)     Kapalné- za normálních podmínek jsou kapalné pouze dva prvky (Hg, Br), značka- l

C)      Pevné- všechny zbývající chemické prvky, značka- s

 

2.      Podle výskytu

a)      Přirozené- většina chemických prvků (kolem 90), vyskytují se volně v přírodě nebo ve sloučeninách

b)      Umělé- prvky vytvořené v laboratoři (jsou zařazeny na konci periodické soustavy)

 

3.      Podle vlastností

a)      Kovy- charakteristický kovový lesk, vedou elektřinu a teplo, tažné a kujné, snadno vytvářejí kationty

b)      Polokovy- mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů (většinou jsou křehké)

c)      Nekovy- nevodivé, nevedou elektřinu ani teplo, nemají kovový lesk

Jediným vodivým nekovem je uhlík ve formě grafitu

 

Na prvcích zkoumáme: vzhled, mechanické vlastnosti, elektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti…