Obsah

Práce (W)

  • Síla (F)
  • Dráha (s)
  • Práce (W)

 

W=F*s

síla F  v Newtonech (N)

dráha s v metrech (m)

jednotka práce joule (J)

1 joule= působíme-li na těleso sílu 1 newtonu a posuneme ho o 1 metr

 

Převody: 

  • 1KJ= 1 000J
  • 1MJ= 1 000 000J = 106 J
  • 1Kg= 10N (při zemském povrchu)

 

Zvedáme-li těleso pomocí pevné kladky po určité dráze vykonáváme stejně velkou práci jako bychom vykonali při jeho zvednutí do stejné výšky bez použití kladky

 

Výkon (P)

Výkon (P) spočítáme pokud dělíme práci W časem t

P=W/t

práce W v joulech (J)

čas t v sekundách (s)

jednotka výkonu Watt (W)

stroj má výkon 1 watt, jestliže vykoná práci 1 joule za 1 sekundu

 

Převody:

1kW= 1000 W= 103 W

1MW= 1 000 000 W= 106 W