5/5

Mají některé vlastnosti kovů a některé nekovů, většinou jsou křehké a nekujné

Prvky: bor-B, křemík-Si, germanium-Ge, arsen-As, selen-Se, antimon-Sb, tellur-Te, astat-At

Polokovy se používají jako polovodiče

 

Křemík (Si)

Výskyt: čistý křemík se v přírodě nevyskytuje, tvoří velké množství sloučenin (křemen-oxid křemičitý), křemičitany součástí hornin, v lidském těle- kosti a zubní sklovina

Vlastnosti: křehký a nekujný

Výroba: v elektrických pecích za pomocí koksu

 

Využití: polovodiče, elektronické součástky (např. čipy), solární panely (křemík převádí solární energii na elektrickou)