Energie pohybujícího se tělesa

V klidu je nulová

  

Pohybová energie tělesa v gravitačním poli Země závisí na:

· Hmotnosti (čím větší hmotnost, tím větší polohová energie

· Rychlosti (na druhé mocnině rychlosti)