Přebírání- separování

Oddělení směsi pevných látek od sebe

Rozdílná barva, hmotnost, tvar atd.

 

Usazování- sedimentace

Vzájemně nerozpustné složky

Oddělování na základě různé hustoty

Usazování lze ovlivnit proudem vzduchu nebo vody

Nebo odstředivou sílu