Obsah

Přírodní magnety- magnetovec-magnetit

Umélé magnety- kovové slitiny

Nejčastější magnety: feritové (černé, poměrně slabé) a neodymové (stříbrné, velmi silné)


Magnety přitahují železo, kobalt nebo třeba nikl

Tvary: tyčové, podkovovité, válcové atd.


Každý magnet má své magnetické pole

Magnety na sebe působí magnetickou silou

Každý magnet má severní (N) a jižní (S) pól, uprostřed netečné pásmo- magnetické pole nejslabší

Souhlasné póly magnetů se odpuzují a opačné přitahují

 

Magnetická indukce

Železné předměty v blízkosti magnetu se stávají dočasnými magnety- zmagnetizují se- jde o magnetickou indukci

 

Magnetické pole země

Země- velký magnet

Severní zemský pól- jižní magnetický pól

Jižní zemský pól- severní magnetický pól

Na zemské magnetické pole reaguje střelka kompasu- malá magnetka

Magnetické pole země nás chrání proti kosmickému záření