5/5

kyselost roztoku způsobují vodíkové kationty H+, a zásaditost hydroxidové anionty (OH)

  • Kyselé- pH menší než 7
  • Neutrální- pH=7
  • Zásadité- pH větší než 7

 

Indikátory

K zjištění kyselosti nebo zásaditosti se používají indikátory (látky které mění barvu v závislosti na prostředí, kyselé, zásadité, neutrální)

Přírodní: lakmus

Vyrobené: fenolftalein

 

Neutralizace

Pokožku zasaženou kyselinou opláchneme slabým roztokem jedlé sody a kůži zasaženou zásadou zase ředěným octem

Kyseliny a hydroxidy spolu reagují za vzniku solí

Při neutralizaci se uvolňuje teplo

 

Využití neutralizace

  • Překyselení žaludku- hydroxid hořečnatý, roztok jedlé sody
  • Včelí bodnutí- je způsobeno kyselinou, roztok mýdla nebo jedlé sody
  • Vosí bodnutí- zásadité, kyselina citrónová, kyselé ovoce, ocet

 

Laboratoř a průmysl

  • Odstraňování kyselých nebo zásaditých látek z odpadní vody
  • Přesné určení obsahu kyselin a hydroxidů metodou titrace
  • Při zpracování surovin