5/5

kyselost roztoku způsobují vodíkové kationty H+, a zásaditost hydroxidové anionty (OH)-

a)      Kyselé- pH menší než 7

b)      Neutrální- pH=7

c)      Zásadité- pH větší než 7

  

Indikátory

K zjištění kyselosti nebo zásaditosti se používají indikátory (látky které mění barvu v závislosti na prostředí, kyselé, zásadité, neutrální)

Přírodní: lakmus

Vyrobené: fenolftalein

  

Neutralizace

Pokožku zasaženou kyselinou opláchneme slabým roztokem jedlé sody a kůži zasaženou zásadou zase ředěným octem

Kyseliny a hydroxidy spolu reagují za vzniku solí

Při neutralizaci se uvolňuje teplo

 

Využití neutralizace

a)      Překyselení žaludku- hydroxid hořečnatý, roztok jedlé sody

b)      Včelí bodnutí- je způsobeno kyselinou- roztok mýdla nebo jedlé sody

c)      Vosí bodnutí- zásadité- kyselina citrónová, kyselé ovoce, ocet

  

Laboratoř a průmysl

a)      Odstraňování kyselých nebo zásaditých látek z odpadní vody

b)      Přesné určení obsahu kyselin a hydroxidů metodou titrace

c)      Zpracování surovin