5/5

Obsah

V periodické soustavě 80% kovových prvků

Kovový vzhled, vysoká teplota tání, elektrická a tepelná vodivost

Za norm. okolností pevné látky kromě rtuti

Kujné a tažné

Některé reagují s kyslíkem, vodou nebo kyselinou (Zn, Mg) a jiné jsou odolné (Au, Ag)

 

Rozdělení kovů

1.      Podle hustoty (hraniční hodnota je 5000kg/m3

a)      Lehké (Na, Mg, Al)

b)      Těžké (Pb, Fe, Ni)

 

2.      Podle stálosti na vzduchu a ve vlhku

a)      Ušlechtilé- málo reaktivní, lépe odolávají (Au, Ag, Pt)

b)      Neušlechtilé- (Fe, Zn, Al)

 

3.      Podle dostupnosti a ceny

a)      Drahé- (Au, Pt, Ag)

b)      Ostatní- (Fe, Zn, Al)

Slitiny mají často lepší vlastnosti než čisté kovy

 

Významné kovy

Hliník (Al)

Výskyt: nejrozšířenější kov v přírodě, získává se z hliníkové rudy bauxitu

Vlastnosti: stříbrolesklý, měkký kov, velmi dobře vede proud a teplo

Využití: výroba obalů, CD a DVD, jeho slitina dural (Al+Mg+Cu+Mn) je materiálem pro výrobu aut, letadel, lodí atd.

 

Železo (Fe)

Výskyt: jeden z nejrozšířenějších prvků (magnetit, siderit, hematit)

Vlastnosti: stříbrolesklý kov, magnetický, snadno podléhá korozi

Výroba: ve vysoké peci za přítomnosti koksu a vápence se vyrábí surové železo, dále se zpracovává na ocel a litinu obojí je slitina s uhlíkem, liší se od sebe obsahem uhlíku- ocel obsahuje méně proto je pružná a pevnější než litina

Využití: z litiny se vyrábí např. kotle, ocel je nejpoužívanější kov (mosty, nosné konstrukce, koleje)

 

Měď (Cu)

Výskyt: čistá v přírodě jen vzácně, nejčastěji součástí nerostů (chalkopyritu)

Vlastnosti: červenohnědý kov, skvěle vede elektrický proud a teplo

Využití: v elektrotechnice (vodiče a cívky)

Bronz (měď a cín) výroba soch

Mosaz (měď a zinek) výroba hudebních nástrojů

 

Zlato (Au)

Výskyt: ryzí zlato se nalézá v zlatonosných písčitých nánosech a v rudných žilách  

Vlastnosti: žlutý, lesklý, měkký kov, ušlechtilý, dobrá elektrická vodivost, odolný vůči kyselinách a zásadám

Využití: šperky a medaile, elektrotechnické součástky

 

Stříbro (Ag)

Výskyt: součást stříbrné rudy-argentitu, příměs nerostů obsahujících olovo, zinek a měď

Vlastnosti: šedý, lesklý, měkký, časem na vzduchu černá, nejlepší vodič proudu a tepla

Využití: šperky, pamětní mince, zrcadla

 

Olovo (Pb)

Výskyt: v rudě galenit

Vlastnosti: šedobílý, snadno tavitelný, měkký, těžký a jedovatý kov, pohlcuje rentgenové a radioaktivní záření

Využití: desky do akumulátorů, náboje, ochrana před škodlivým zářením

  

Zinek (Zn)

Výskyt: nerost sfalerit  

Vlastnosti: šedobílý, snadno tavitelný, na vzduchu stálý kov

Využití: povrchová ochrana železa proti korozi (pozinkovaný plech), baterie, monočlánky, slitiny (mosaz)

 

Rtuť (Hg)

Výskyt: nerost zvaný rumělka

Vlastnosti: jediný kov který je za norm. podm. Kapalný, stříbřitý, jedovatý, s kovy vytváří slitiny (amalgámy)

Využití: používal se do teploměrů, výbojky, plomby

 

Aklalické kovy

1.(I.A) skupina v PSP

Lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium (Rb), cesium (Cs), francium (Fr)

Typicky kovové vlastnosti (stříbrolesklé) ale některé vlastnosti mají naprosto odlišné (některé plavou na vodě)

Výskyt: silně reaktivní proto v přírodě jen ve sloučeninách, snadno tvoří kationty

Vlastnosti:

Lithium, sodík a draslík- jsou stříbrolesklé, měkké kovy

Silně reaktivní-bouřlivě reagují s vodou za vzniku vodíku

Na vzduchu se pokrývají vrstvou sloučenin (nejčastěji kyslíkem) proto se skladují v petroleji nebo parafínu

Malá hustota, nízká teplota tání a varu

Kationty alkalických kovů ve sloučeninách barví plamen

Využití:

Páry sodíku- sodíkové výbojky do veřejného osvětlení

Slitina sodíku a draslíku- chladící směs v jaderných reaktorech

  

Kovy alkalických zemin

2.(II.A) v PSP

Vápník-Ca, stroncium-Sr, baryum-Ba, radium-Ra 

Vzhledem k postavení v PSP k nim řadíme i beryllium-Be, hořčík-Mg i když jejich vlastnosti jsou odlišné

V přírodě pouze ve sloučeninách

Vápník a hořčík- nejčastější prvky v zemské kůře

 

Hořčík (Mg)

Výskyt: nerost magnezit

Vlastnosti: lehký, středně tvrdý, špatně vede proud a teplo

Využití: v podobě slitin k výrobě aut, letadel, lodí, sloučeniny v lékařství jako léky na překyselení žaludku

 

Vápník (Ca)

Výskyt: nerosty (kalcit), horniny (vápenec), kostech a zubech, mléko a mléčné výrobky

Vlastnosti: šedobílý, měkký, reaktivní

Využití: sloučeniny vápníku (vápno, vápenec) při výrobě železa a oceli, ve stavebnictví a sochařství

 

Beryllium (Be)-jaderná energetika, výroba letadel a vesmírných raket

Radium (Ra)– radioaktivní prvek- ozařování rakoviny