W(a)= m(a)/m

m(a)= hmotnostní podíl rozpuštěné látky

m= celková váha roztoku

m= hmotnost celého roztoku vyjádříme součtem hmotností všech složek

m(a)+m(b)+m(c)