Polohová energie tělesa v gravitačním poli Země závisí na:

· Hmotnosti (čím větší hmotnost, tím větší polohová energie

· Výšce (čím větší výška, tím větší polohová energie)

 m je hmotnost, h je relativní výška a g je gravitační konstanta.

Pokud je hmotnost v kg, výška v metrech a g=10 N/kg, pak polohová energie je v Joulech (J)

 

Polohová energie závisí na místě, ke kterému tuto energii počítáme. Když stojíme v prvním patře, je naše polohová energie vzhledem i podlaze nulová, ale naše polohová energie vzhledem k chodníku už bude velká.

Radek zvedl z podlahy knížku o hmotnosti 250 g na lavici vysokou 110 cm. O kolik se zvýšila polohová energie knížky?

 

m = 250 g = 0,25 kg

h = 110 cm = 1,1 m

g = 10 N/kg

Ep = ? (J)

 

Ep = m * h * g

Ep = 0,25 * 1,1 * 10

Ep = 2,75 J

Polohová energie knížky se zvýšila o 2,75 J