Obsah

Chemická reakce je děj, při kterém z původních chemických látek vznikají jiné chemické látky

  • Původní chemické látky – reaktanty
  • Vzniklé chemické látky – produkty

Při chemických reakcích zanikají původní chemické vazby a vytváří se nové

  

Hoření je chemická reakce, která nejčastěji probíhá na vzduchu, ale může probíhat i v jiných plynech např. chlór. Uvolňuje se tepelná a světelná energie

Reakce, při které se teplo uvolňuje se nazývá exotermická

Reakce, při které se teplo spotřebovává se nazývá endotermická

Průběh chemických reakcí ovlivňují reakční podmínky: teplota, tlak, použité katalyzátory

   

Zákon zachování hmotnosti

Hmotnost chemických látek před reakcí je stejná jako hmotnost látek po reakci (platí v uzavřené soustavě)

Počet atomů reaktantů je stejný jako počet atomů produktů

  

Chemické rovnice

Reaktanty→produkty

Uhlík+kyslík→oxid uhličitý

C+O2→CO2

Chemická rovnice je zápis chemické reakce vyjádřený značkami a vzorci chemických látek

   

Rozdělení chemických reakcí

Rozlišujeme dva základní typy chemických reakcí:

1)      Slučování (syntéza)- slučování je chemická rekce při které z jednodušších látek vznikají látky složitější. Slučováním prvků vznikají sloučeniny.

2)      Rozklad (analýza)- je chemická rekce při které ze složitějších látek vznikají látky jednodušší. Rozkladem sloučeniny vznikají chemické prvky