Voda

Voda Tvrdost vody Voda Voda- Odmaturuj Tvrdost vody Přechodná tvrdost vody- hydrogenuhličitan vápenatý [Ca(HCO3)2]/hydrogenuhličitan hořečnatý [Mg(HCO3)2] Lze odstranit varem –> vznikají nerozpustný uhličitan vápenatý a hořečnatý Trvalá tvrdost vody- síran hořečnatý (MgSO4)/síran vápenatý (CaSO4) + chloridy, dusičnany, křemičitany Nelze odstranit varem